001 Saveiros 002 Jangadas Mucuripe 003 Jangada 004 Lagosteiros 005 Barcos_1 006 Lagosteiros
007 Barcos 008 Pelotas 009 Barcos 010 Barcos 011 Saveiro 012 Rio Xingu
013 Rio Xingu 014 Pescadores 015 Murano 016 Veneza 017 Murano 018 Veneza
German Lorca  fotografias
German Lorca  fotografias
website ©  j.h.f.lorca
German Lorca no Face